Tải

Chương trình của chúng tôi

Welvie cung cấp các chương trình trực tuyến giúp mọi người đặt câu hỏi sáng suốt và đưa ra quyết định tốt hơn về chăm sóc sức khỏe của họ.

Phẫu thuật của tôi

Welvie My Surgery℠ giúp bạn quyết định, chuẩn bị và hồi phục sau phẫu thuật để có kết quả tốt nhất có thể.

Những lá thư cuộc đời tôi

Welvie My Life Letters℠ bạn đảm bảo mong muốn y tế của bạn được tuân theo nếu bạn không còn có thể tự nói chuyện.

Điểm miễn dịch của tôi

Welvie My Immunity Score℠ bạn hiểu và quản lý tốt hơn sức khỏe miễn dịch của mình để bảo vệ chống lại các bệnh truyền nhiễm.

Tìm hiểu việc cung cấp Welvie cho các thành viên trong kế hoạch của bạn dễ dàng như thế nào.