Tải

Welvie Điểm miễn dịch của tôi℠
Cách đơn giản để giúp mọi người hiểu và quản lý tốt hơn sức khỏe miễn dịch của họ.
Các bệnh truyền nhiễm là một thực tế của cuộc sống, và trong thế giới ngày nay, chúng có thể lây lan nhanh hơn bao giờ hết. Nhưng tất cả chúng ta đều có nhiều sức mạnh hơn chúng ta nhận ra để tránh, chiến đấu và chống lại chúng.


Welvie My Immunity Score là một chương trình trực tuyến sáu bước sử dụng đánh giá điểm số độc đáo để giúp người tham gia xây dựng một hệ thống miễn dịch khỏe mạnh hơn và bảo vệ chống lại các bệnh truyền nhiễm.
Chương trình đặt ra một loạt các câu hỏi tập trung vào ba chìa khóa để tăng cường khả năng miễn dịch:

Cách bạn ăn

Cách bạn di chuyển
Làm thế nào bạn có thể cải thiện sức khỏe tinh thần của bạn, như giấc ngủ tốt hơn và quản lý căng thẳng

Vào cuối chương trình, những người tham gia nhận được phiếu ghi điểm miễn dịch cá nhân với các bước cải thiện sức khỏe có thể hành động, mà họ có thể nói chuyện với bác sĩ của họ.

Nếu bạn đã nhận được e-mail hoặc gửi thư từ chương trình sức khỏe của bạn về Welvie, hãy nhấp vào nút Đăng ký để bắt đầu.