Tải

Welvie Thư cuộc đời tôi℠
Cách đơn giản để lập kế hoạch, ghi lại và truyền đạt các quyết định chăm sóc sức khỏe của bạn cho những người thân yêu.
Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có một tình trạng sức khỏe đòi hỏi các quyết định y tế quan trọng - và bạn không thể tự nói? Các bác sĩ và những người thân yêu của bạn có biết bạn muốn chăm sóc gì hay không?


Welvie My Life Letters là chương trình chăm sóc trước, được đóng gói trong một chương trình dễ hiểu, đơn giản để hoàn thành.
Trong sáu bước, những người tham gia được hướng dẫn thông qua một loạt các câu hỏi để giúp họ suy nghĩ về các loại lựa chọn y tế mà họ có thể phải đối mặt một ngày nào đó. Chương trình nắm bắt các giá trị và niềm tin, cũng như sở thích chăm sóc trong nhiều tình huống y tế khác nhau.
Dựa trên phản hồi của người tham gia, My Life Letters tạo ra những lá thư được cá nhân hóa ghi lại mong muốn chăm sóc y tế của họ mà họ có thể gửi đến gia đình, bác sĩ - tất cả những ai cần biết.

Ngoài ra, chương trình giải thích tầm quan trọng và vai trò của một đại diện chăm sóc sức khỏe và cho phép người tham gia tạo ra một chỉ thị trước pháp lý.
Nếu bạn đã nhận được e-mail hoặc gửi thư từ chương trình sức khỏe của bạn về Welvie, hãy nhấp vào nút Đăng ký để bắt đầu.