Tải

Welvie Phẫu thuật của tôi℠
Cách đơn giản để quyết định, chuẩn bị và phục hồi sau phẫu thuật.
Phẫu thuật thường là lựa chọn tốt nhất để điều trị một tình trạng, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Trong hầu hết các trường hợp, mọi người có ít nhất hai lựa chọn để xem xét - phẫu thuật và không phẫu thuật - mỗi lựa chọn đều có những rủi ro và lợi ích riêng.


Welvie My Surgery là một chương trình trực tuyến sáu bước hướng dẫn người tham gia thông qua quá trình ra quyết định nếu họ đang xem xét phẫu thuật tự chọn.
Chương trình cung cấp thông tin, video, hỏi đáp và hơn thế nữa để giúp người tham gia làm việc với bác sĩ của họ để đảm bảo họ có chẩn đoán chính xác trong khi đánh giá rủi ro và lợi ích của các lựa chọn điều trị có sẵn.
Nếu phẫu thuật là quyết định, chương trình giúp người tham gia chuẩn bị và phục hồi, tránh các biến chứng và có kết quả tốt nhất. Và ngay cả đối với những người không xem xét phẫu thuật ngay bây giờ, việc hoàn thành chương trình trước thời hạn sẽ giúp chuẩn bị cho họ khi họ phải đưa ra những quyết định đó.
Nếu bạn đã nhận được e-mail hoặc gửi thư từ chương trình sức khỏe của bạn về Welvie, hãy nhấp vào nút Đăng ký để bắt đầu.